Seçim Kanunu’ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi – Saray Bosna – 06.04.2022


AKP ve MHP’nin hazırladığı ve 31 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indi.

Yeni düzenlemeye göre, ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Kanunla birlikte, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

D’Hondt uygulamasında partilerin bir seçim bölgesinde aldığı oy miktarı, o bölgenin milletvekili sayısına ulaşana kadar 1’den başlayarak bölünüyor. Bunun sonucunda elde edilen sayılar en çoktan en aza sıralanıyor ve milletvekili sayısı dağıtılıyor. Bu hesaplama sonucunda bölgedeki milletvekili sayısına ulaşılana kadar sürüyor.

İttifaklar yeni yasadan nasıl etkilenecek?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Meclis grubu seçime girmek için yeterli değil

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek.

TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Seçim kurullarının yapısı

İl seçim kurullarının yapısında değişiklikler yapılacak. İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

Seçmen kütüğü üzerinden güncelleme

Sandık Kurulu’na üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek.

Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak. 

Başbakan ibaresi çıkarıldı

Yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte, Seçim Kanunu’ndaki ‘Başbakan’ ibareleri çıkartıldı.

ANKA, DHA, Saray Bosna/JD, CÖ

 Kaynak : https://www.dw.com/tr/se%C3%A7im-kanunu-ndaki-de%C4%9Fi%C5%9Fiklikler-y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe-girdi/a-61374281?maca=tur-rss-tur-all-1495-rdf

Yorum yapın